0

บริการของเรา

   Digitron Solutions ให้บริการ ออกแบบระบบ ที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่(Storage) ขององค์กร, ออกแบบระบบห้องตัดต่อ(Production House), ระบบ Play Out ของช่อง หรือสถานีโทรทัศน์ ,ออกแบบระบบ live streaming ตามที่ลูกค้าต้องการ 

   ขายซอฟแวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ ระบบวีดีโอ เช่น Wirecast, Magicsoft CG, Magicsoft play Out, สินค้า Promise technology, Caldigit, Blackmagic, AJA, Sonnet และอื่น ๆ อีกมากมาย 


CONTACT US

Our Partners


CONTACT US 083-099-0958 083-099-0959